Tentoonstellingen

Onze vereniging organiseert jaarlijks een onderlinge show, m.u.v. 2020  en 2021 toen de show niet kon  plaatsvinden i.v.m. corona. Gedurende deze show worden de door onze leden ingezonden vogels door gekwalificeerde keurmeesters beoordeeld op hun kwaliteit. Op basis van bepaalde standaarden wordt iedere vogel bekeken en een waardering in punten toegekend. Aan het einde van tentoonstelling worden de winnaars bekend gemaakt in de diverse categorieën.  

Waarom zijn de onderlinge shows zo belangrijk? Iedere kweker probeert vogels te kweken die overeenkomen met de standaard eisen vastgelegd door de NBVV. Op basis van de punten waarderingen die de door hem/ haar ingebrachte vogels hebben gekregen van de keurmeester(s), krijgt de kweker een idee op hij/ zij op de goede weg is of dat er verdere verbetering gewenst of noodzakelijk is.

 

Het houden van een vogeltentoonstelling en vogelgriep

M.b.t het houden van een vogeltentoonstelling gelden in Nederland een aantal regels. Alle belangrijke informatie kan gevonden worden op de website van de rijksoverheid :https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

 Verder is het van belang om te weten of vogelgriep voorkomt in of in de omgeving van het gebied waar de vogels voor de TT vandaan komen. Een handig hulpmiddel hiervoor is de kaart van Nederland waar vogelgriep is aangetroffen: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html. Als er vogelgriep aangetroffen is in een bepaald gebied dan  worden er rondom zones ingesteld, de zogenoemde 3 en 10 km zone, waar de volgende beperkingen gelden voor alle vogels, namelijk: 

  1. In de 3 km zone mag geen TT gehouden worden, maar er mogen ook geen vogels buiten deze zone gebracht worden. Dit geldt voor alle vogels (niet alleen de risico vogels).  
  2. In de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. Dit geldt voor een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzamelen (vogels van meerdere liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone gebracht te worden. 
  3. Vanuit de 10 km zone, behalve vanuit de zich daarin bevindende 3 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT gebracht worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen dan ook weer terug naar hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs. Er is één beperking. Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels in één volière, dan mogen ook die vogels niet naar de TT of vogelbeurs. 

In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels. Als risicovogels worden aangemerkt: Hoenders: kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen en parelhoenders; Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalschovers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns; Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s. Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’s.  

 

Friese kampioenschappen Volièrevogels 2021

Ook Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. heeft vanwege corona moeten besluiten de Friese Kampioenschappen af te lasten. Deze stond gepland voor  9 t/m 11 december 2021. 

 

Nederlandse kampioenschappen 2022 van de NbvV

Op 13, 14 & 15 januari 2022 vinden de Nederlandse kampioenschappen van de NbvV plaats in de IJsselhallen te Zwolle. Voor de poster klik hier.  

Tijdens de laatste Nederlandse kampioenschappen behaalde onze leden  Geert Wind, Sicco Veenstra en Jos Wokke goud met de door hun ingebrachte vogels. Hopelijk kunnen vogels van onze leden ook bij de komende kampioenschappen in 2022 weer meedingen voor goud, zilver of brons.

 

 

Hieronder vindt U een overzicht van de kampioenen sinds 2015.

 

TT 2015 & Kampioenen

TT 2016 & Kampioenen

TT 2017 & Kampioenen

TT 2018 & Kampioenen

TT 2019 & Kampioenen

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb