vogelvereniging beo

NIEUWS

Promotie van de BEO 

Vooruitlopend op de kerst bezoeken duizende mensen de kerstshow van het groencentrum Witmarsum. Het Bestuur van de BEO heeft overeenstemming bereikt met het Groencentrum om daar vanaf 2e week november tot aan de kerst een volière te mogen plaatsen. Daarnaast heeft het Bestuur volièrebouwer de Boer uit Drachten bereidt gevonden gratis een volière beschikbaar te stellen. Het doel van deze actie is om onze vereniging te promoten. 

Ondertussen is de volière geplaatst en het geheel ziet er zeer verzorgd en mooi uit. Diverse leden hebben wat vogels beschikbaar gesteld en nu vliegen er gouldamadines, bichenovs, diamant duifjes en kanaries rond. Ook ligt er informatie wat informatie over onze vereniging.  We zijn heel benieuwd hoe de bezoekers het vinden dat er nu 'levende have' tussen het kerstgroen te zien is. De medewerkers van het Groencentrum zijn al enthousiast en zullen komende weken de vogels verzorgen. 

 

Het houden van een vogeltentoonstelling en vogelgriep

M.b.t het houden van een vogeltentoonstelling gelden in Nederland een aantal regels. Alle belangrijke informatie kan gevonden worden op de website van de rijksoverheid :https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

 Verder is het van belang om te weten of vogelgriep voorkomt in of in de omgeving van het gebied waar de vogels voor de TT vandaan komen. Een handig hulpmiddel hiervoor is de kaart van Nederland waar vogelgriep is aangetroffen: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html. Als er vogelgriep aangetroffen is in een bepaald gebied dan  worden er rondom zones ingesteld, de zogenoemde 3 en 10 km zone, waar de volgende beperkingen gelden voor alle vogels, namelijk: 

  1. In de 3 km zone mag geen TT gehouden worden, maar er mogen ook geen vogels buiten deze zone gebracht worden. Dit geldt voor alle vogels (niet alleen de risico vogels).  
  2. In de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. Dit geldt voor een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzamelen (vogels van meerdere liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone gebracht te worden. 
  3. Vanuit de 10 km zone, behalve vanuit de zich daarin bevindende 3 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT gebracht worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen dan ook weer terug naar hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs. Er is één beperking. Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels in één volière, dan mogen ook die vogels niet naar de TT of vogelbeurs. 
In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels. Als risicovogels worden aangemerkt: Hoenders: kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen en parelhoenders; Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalschovers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns; Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s. Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’s.   

Nieuwsbrief District Friesland september 2022

Het september nummer van de Nieuwsbrief District Friesland bevat heel veel interessante informatie. Zo wordt melding gemaakt dat District Noord-Holland opgeheven is en dat de afdelingen kunnen besluiten zich bij Friesland, Zuid-Holland of Utrecht aan te sluiten. Op dit moment hebben 5 afdelingen zich aangemeld bij Friesland. Verder kunt u informatie vinden over de Fries Kampioenschappen en over de vogelmarkt in Joure. Voor de gehele Nieuwbrief klik hier.

 

Het tijdschrift 'Onze vogels' gedigitaliseerd

In samenwerking met oud-keurmeester Jacob Miedema is het nu mogelijk om tientallen Onze Vogels in te kijken via zijn website www.de vogelliefhebber.nl De jaargangen van 1978 t/m. 2015 zijn volledig gedigitaliseerd en een handige inhoudsindex helpt u snel een gewenst artikel te vinden. Tevens geeft de website heel veel informatie, filmpjes en handige links. Een aanrader.

Klik hier:

 

Facebook Vogelvereniging BEO

U kunt ons ook Facebook volgen door hier te klkken.

 

Nieuw clubgebouw.

Met de in gebruik neming van, het clubgebouw van muziek en showband Hollandia als nieuw clubhuis, is op 17 september 2019 een eind gekomen aan een 28 jarig gebruik van Ons Gebouw in Bolsward door vogelvereniging BEO. Als eerste een gastoptreden van
Adri van Kooten, hij verzorgde een lezing over Zuid-Amerikaanse parkieten en papegaaien. De lezing werd ondersteund met korte filmpjes. Van Kooten is auteur van verschillende boeken over vogels en dan voornamelijk over de parkieten en papegaaien. Tevens is hij keurmeester van dit soort vogels en beheerder van de vogelwebsite vogelproblemen.nl. Van Kooten is een bekendheid in de wereld van vogelhouders.

 

Jubilaris gehuldigd.

Op de jaarvergadering van VogelverenigingBEO is Oeds Delfsma gehuldigd voor het feit dat hij 40 jaar lid is van de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. 

Voorzitter Sicco Veenstra speld het kleinood op bij Oeds Delfsma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De overdrachtsverklaring voor vogels van de NBvV  Overdrachtsverklaring

--------------------------------------------------------------------------------------