vogelvereniging beo

NIEUWS

BEO-leden succesvol op tentoonstellingen 

Geschreven door Geert Wind

Het tentoonstellingsseizoen is weer voorbij. Diverse leden hebben meegedaan aan tentoonstellingen en daar zeer goede resultaten behaald. Hierbij een kort overzicht.

De eerste tentoonstelling was in Elst . Hier waren 1300 Gouldamandines te zien in 37 klassen. Harm Wierda werd kampioen in groep 13 met een Oranjekop groen witborst pop met 92 pnt. Roel de Jong had een bondsmedaille met een Zwartkop groen paasborst oranje snavel pop met 92 pnt.

 Daarna de Friese Kampioenschappen in Marrum. Een mooie show met een prachtige collectie vogels alleen het aantal ingezonden vogels viel tegen, 622 vogels met slechts 3 BEO inzenders.

Wim Dalhuizen was zeer succevol met zijn prachtige elegantparkieten. Goud met een stam van 363 punten, goud met een stel van 184 punten en goud met een enkeling van 92 punten.

Sicco Veenstra won het meeste eremetaal , goud met een groenling van 90 punten, goud (91) en zilver (90) met een agapornis lilianae, goud (94) en zilver (93) met een agapornis violet en goud (183) met een stel java tortelduiven en nog brons(92) met een blauwe agapornis.

Geert Wind won goud (90)met een roodkopgouldamadine, goud (93) met een turquoisineparkiet, zilver (91) met een elegantparkiet, goud (92) met een blauwvleugelparkiet en goud (183) met een stel geelvoorhoofdkakarikies.

Op de Kerstshow in Leeuwarden, een jubileumshow 50 jaar Leeuwarden Volgelvrienden, waren 5 BEO-leden vertegenwoordigd. Gerrit Feenstra met zijn prachtige gele kanaries ondervond hier veel tegenstand, maar won wel 2 derde prijzen(90) met geel intensieve kanaries en 2 derde prijzen (90) met geel schimmel kanaries.

Gerard van Malsen was onze topper. Hij werd kampioen bij de wildzang met een zanglijster (93). Met melanine isabel rood kanaries won hij een 2e (91) en een 3e (90). Met een maskergrijze zebravink won hij een 2e(91) en een 3e prijs en met een blackface zebravink een 3e (90). Tevens nog een 2e (91) met een zilverbekje en 2 prijzen met een kleine barmsijs 1e(92) en 2e (91).

Johan Kolkena won met een groene grasparkiet-stel een 3e prijs(181) en met een blauwe 3e prijs (90).

Frits Pronk was ook weer van de partij en onze nestor won 2 x 3e prijs (90) met een agapornis lilianae.

Geert Wind won met een bichenowastrilde een 1e prijs(92), met een baardmannetje een 2e prijs(91), met een stel turquoisines een 2e prijs (183), met een stel geelvoorhoofdkakarikies een 3e prijs(180) en met een elegantparkiet nog een 1e prijs (92).

Hierna was er nog 1 show en dat waren de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle. Hier waren meer dan 5600 vogels te bewonderen. Wel behoorlijk minder dan wat we gewend waren. De show- zaal was (te) groot en heel ruim opgebouwd. Het voelde hierdoor wat onwennig. Gelukkig maakte de grote verscheidenheid van vogels veel goed.

Er deden 4 BEO-leden mee en alle 4 met succes. Ons sub-lid Jos Wokke , bij onze show ook altijd goed voor meer dan 50 postuurkanaries, had succes met zijn Padovan gekuifd kanaries en won brons (90) en zilver(91). Zijn maat en ons nieuw sub-lid Rob Agterberg won goud(90) met een Stafford canary gekuifd rood.

Wim Dalhuizen was wederom succesvol met zijn elegantparkieten. Zijn beauties wonnen als stel mannen zilver(183), stel poppen brons (181) en als enkeling ook brons (92).

Geert Wind was het meest succesvol met goud(94) met een blauwvleugelparkiet, goud (182) met een stel geelvoorhoofd kakarikies en brons (93) met een turquoisineparkiet.

Al met al een mooie rij prijswinnaars. Hopelijk volgend jaar wat meer BEO inzenders, maar dan moeten we eerst maar weer een nieuwe lichting vogels op stok zien te krijgen. Ik wens jullie allen een succescvol kweekseizoen toe en een zonnige zomer.

 

Promotie van de BEO 

Vooruitlopend op de kerst bezoeken duizende mensen de kerstshow van het groencentrum Witmarsum. Het Bestuur van de BEO heeft overeenstemming bereikt met het Groencentrum om daar vanaf 2e week november tot aan de kerst een volière te mogen plaatsen. Daarnaast heeft het Bestuur volièrebouwer de Boer uit Drachten bereidt gevonden gratis een volière beschikbaar te stellen. Het doel van deze actie is om onze vereniging te promoten. 

Ondertussen is de volière geplaatst en het geheel ziet er zeer verzorgd en mooi uit. Diverse leden hebben wat vogels beschikbaar gesteld en nu vliegen er gouldamadines, bichenovs, diamant duifjes en kanaries rond. Ook ligt er informatie wat informatie over onze vereniging.  We zijn heel benieuwd hoe de bezoekers het vinden dat er nu 'levende have' tussen het kerstgroen te zien is. De medewerkers van het Groencentrum zijn al enthousiast en zullen komende weken de vogels verzorgen. 

 

Het houden van een vogeltentoonstelling en vogelgriep

M.b.t het houden van een vogeltentoonstelling gelden in Nederland een aantal regels. Alle belangrijke informatie kan gevonden worden op de website van de rijksoverheid :https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

 Verder is het van belang om te weten of vogelgriep voorkomt in of in de omgeving van het gebied waar de vogels voor de TT vandaan komen. Een handig hulpmiddel hiervoor is de kaart van Nederland waar vogelgriep is aangetroffen: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html. Als er vogelgriep aangetroffen is in een bepaald gebied dan  worden er rondom zones ingesteld, de zogenoemde 3 en 10 km zone, waar de volgende beperkingen gelden voor alle vogels, namelijk: 

  1. In de 3 km zone mag geen TT gehouden worden, maar er mogen ook geen vogels buiten deze zone gebracht worden. Dit geldt voor alle vogels (niet alleen de risico vogels).  
  2. In de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. Dit geldt voor een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzamelen (vogels van meerdere liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone gebracht te worden. 
  3. Vanuit de 10 km zone, behalve vanuit de zich daarin bevindende 3 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT gebracht worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen dan ook weer terug naar hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs. Er is één beperking. Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels in één volière, dan mogen ook die vogels niet naar de TT of vogelbeurs. 
In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels. Als risicovogels worden aangemerkt: Hoenders: kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen en parelhoenders; Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalschovers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns; Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s. Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’s.   

Nieuwsbrief District Friesland september 2022

Het september nummer van de Nieuwsbrief District Friesland bevat heel veel interessante informatie. Zo wordt melding gemaakt dat District Noord-Holland opgeheven is en dat de afdelingen kunnen besluiten zich bij Friesland, Zuid-Holland of Utrecht aan te sluiten. Op dit moment hebben 5 afdelingen zich aangemeld bij Friesland. Verder kunt u informatie vinden over de Fries Kampioenschappen en over de vogelmarkt in Joure. Voor de gehele Nieuwbrief klik hier.

 

Het tijdschrift 'Onze vogels' gedigitaliseerd

In samenwerking met oud-keurmeester Jacob Miedema is het nu mogelijk om tientallen Onze Vogels in te kijken via zijn website www.de vogelliefhebber.nl De jaargangen van 1978 t/m. 2015 zijn volledig gedigitaliseerd en een handige inhoudsindex helpt u snel een gewenst artikel te vinden. Tevens geeft de website heel veel informatie, filmpjes en handige links. Een aanrader.

Klik hier:

 

Facebook Vogelvereniging BEO

U kunt ons ook Facebook volgen door hier te klkken.

 

Nieuw clubgebouw.

Met de in gebruik neming van, het clubgebouw van muziek en showband Hollandia als nieuw clubhuis, is op 17 september 2019 een eind gekomen aan een 28 jarig gebruik van Ons Gebouw in Bolsward door vogelvereniging BEO. Als eerste een gastoptreden van
Adri van Kooten, hij verzorgde een lezing over Zuid-Amerikaanse parkieten en papegaaien. De lezing werd ondersteund met korte filmpjes. Van Kooten is auteur van verschillende boeken over vogels en dan voornamelijk over de parkieten en papegaaien. Tevens is hij keurmeester van dit soort vogels en beheerder van de vogelwebsite vogelproblemen.nl. Van Kooten is een bekendheid in de wereld van vogelhouders.

 

Jubilaris gehuldigd.

Op de jaarvergadering van VogelverenigingBEO is Oeds Delfsma gehuldigd voor het feit dat hij 40 jaar lid is van de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. 

Voorzitter Sicco Veenstra speld het kleinood op bij Oeds Delfsma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De overdrachtsverklaring voor vogels van de NBvV  Overdrachtsverklaring

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

laatste update website : 4-2-2023

Maak jouw eigen website met JouwWeb