Feestavond 21 januari 2023

 

Verslag feestavond 21 januari 2023

Door de corona maatregelen was het in 2021 en 2022 niet mogelijk een feestavond te organiseren. Ook heeft er geen tentoonstelling in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Eindelijk was het weer mogelijk om een onderlinge tentoonstelling te organiseren en deze vond plaats op 25 en 26 november 2022. Gelukkig was het ook weer mogelijk om een feestavond te houden op 21 januari 2023. 

 

Zoals gebruikelijk vindt tijdens de feestavond de prijsuitreiking plaats aan diegene die kampioen geworden zijn tijdens de onderlinge tentoonstelling.  Prijzen zijn uitgereikt aan de heren F. Pronk, H. Wierda, G. Wind, J.H. Kolkena, G, Kolkena, G. Feenstra, R. de Jong, S.J. Veenstra en G. van Malsen. De overige kampioenen konden helaas niet aanwezig zijn en ontvangen hun prijs later. Voor informatie over welke inzender met welke soort  kampioen geworden is  klik hier

 

H. Wierda (TT, Derby en grote parkieten kampioen)

G. Wind (kampioen tropische vogels, stellen baardmannetjes en beste 5 vogels. 

G. Feenstra (kampioen kleurkanaries)

 

 

F. Pronk (kampioen agapornide)

R. de Jong (kampioen Gouldamadines)

G. van Malsen ( Kampioen zebravinken, europese cultuur en overige klasse)

J.H. Kolkena (kampioen grasparkieten)

S.J. Veenstra (kampioen grondvogels en duiven)

Het programma voorzag verder in Rad van Fortuin, een verloting en nieuw dit jaar was een quiz. Deze quiz bestond uit drie delen te weten algemene vragen, specifieke vragen over Bolsward en tenslotte herkennen van europese vogels op basis van kleuren (zie hieronder). Dat laatste onderdeel was verre van makkelijk.

 

De voorzitter bedankte Anika van Malsen voor het vele werk dat zij verzet tijdens de tentoonstelling, het bijhouden van onze Facebook en het opmaken en versturen van onze Nieuwsbrieven. Als blijk van dank ontving ze een bos bloemen.